Siirry sisältöön

Afstyla- ja Lixiana-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 10.4.2018 hyväksynyt rekombinantti hyytymistekijää VIII (lonoktokogi alfa) sisältävän Afstyla-valmisteen erityiskorvattavaksi ja edoksabaania sisältävän Lixiana-valmisteen rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.6.2018 lähtien.

Afstyla hyväksyttiin erityiskorvattavaksi ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt. Valmiste on tarkoitettu hemofilia A -potilaiden verenvuodon hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan hemofilia A:n hoitoon käytettävistä hyytymistekijä VIII -valmisteista maksettiin vuonna 2017 korvauksia 183 henkilölle yhteensä noin 27 miljoonaa euroa.

Lixiana hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi alemmassa erityiskorvausluokassa (65 %) sairaudessa krooniset sydämen rytmihäiriöt, kun kysymyksessä on aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisy ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla aikuispotilailla, kun potilaalla on vähintään keskisuuri tukosriski. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan edoksabaanista maksettiin vuonna 2017 korvauksia 948 henkilölle yhteensä noin 280 000 euroa. Valmisteen erityiskorvattavuuden aiheuttama lääkekorvausmenon lisäkustannus on arviolta 1,5 miljoonaa euroa.

Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.6.2018 alkaen. Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Kirsi Korpela, puh. 0295 163 440
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130