2016

Exelon-depotlaastarin korvattavuus jatkuu

Lääkkeiden hintalautakunta on 12.5.2016 tiedottanut, että Exelon-depotlaastarivalmisteen korvattavuus päättyy 30.9.2016. Myyntiluvan haltija on tehnyt uuden korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksen, joka on hyväksytty lääkkeiden hintalautakunnassa kokouksessa. Valmiste ... Lue lisää

Plegridy- ja Stivarga-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 11.8.2016 kokouksessaan hyväksynyt peginterferonibeeta-1a:ta sisältävän Plegridy-valmisteen ja regorafenibia sisältävän Stivarga-valmisteen erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.10.2016 alkaen. Plegridy-valmiste hyväksyttiin ... Lue lisää

Naramig-valmisteen korvattavuus jatkuu

Lääkkeiden hintalautakunta on 8.4.2016 tiedottanut, että naratriptaania sisältävän Naramig-valmisteen korvattavuus päättyy 30.9.2016. Naramig-valmiste on tarkoitettu migreenin hoitoon. Myyntiluvan haltija on tehnyt uuden korvattavuus- ja hintahakemuksen, ... Lue lisää

Flutiform-valmisteen korvattavuus jatkuu

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.11.2015 tiedottanut, että flutikasonia ja formoterolia sisältävän Flutiform-yhdistelmävalmisteen korvattavuus päättyy 31.5.2016. Flutiform-valmiste on tarkoitettu astman hoitoon. Myyntiluvan haltija on tehnyt uuden korvattavuus- ... Lue lisää

Uusi delegointipäätös voimaan 1.1.2016

Lääkkeiden hintalautakunnan ns. delegointipäätöstä on tarkistettu vuoden 2016 alusta vastaamaan sairausvakuutuslain muuttuneita säännöksiä. Delegointipäätöksellä hintalautakunta on siirtänyt selvissä asioissa ratkaisuvaltaa hintalautakunnan johtajalle. Tehdyt muutokset koskevat ... Lue lisää