Siirry sisältöön

Aubagio-, Buccolam- ja Jakavi-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 10.5.2016 kokouksessaan hyväksynyt teriflunomidia sisältävän Aubagio-valmisteen, midatsolaamia sisältävän Buccolam-valmisteen ja ruksolitinibia sisältävän Jakavi-valmisteen erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.7.2016 alkaen.

Aubagio-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa MS-tauti aikuispotilaiden aaltoilevan, varmasti osoitetun MS-taudin hoitoon. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan teriflunomidia sisältävästä valmisteesta maksettiin vuonna 2015 korvauksia 400 henkilölle yhteensä neljä miljoonaa euroa. Aubagio-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 501 000 euroa.

Buccolam-valmiste hyväksyttiin erityiskorvattavaksi sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat. Buccolam-valmiste on tarkoitettu lasten ja nuorten pitkittyneiden, akuuttien kouristuskohtausten hoitoon. Buccolam-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 175 000 euroa.

Jakavi-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on primaarista myelofibroosia, polysytemia veran jälkeistä myelofibroosia tai essentiellin trombosytoosin jälkeistä myelofibroosia sairastavien aikuispotilaiden oireiden tai sairauteen liittyvän splenomegalian hoito keskiriskin-2 ja korkean riskin potilailla. Jakavi-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 61 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130