Siirry sisältöön

Cabometyx- ja Ravicti-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on kokouksessaan 9.8.2018 hyväksynyt Cabometyx- ja Ravicti-valmisteet erityiskorvattaviksi ylempään, sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.10.2018 alkaen.

Kabotsantinibia sisältävä Cabometyx-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun kysymyksessä on edenneen munuaissyövän hoito aikuispotilaille aiemman endoteelikasvutekijään (VEGF) kohdistetun hoidon jälkeen. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on noin 42 000 euroa.

Glyserolifenyylibutyraattia sisältävä Ravicti-valmiste hyväksyttiin erityiskorvattavaksi sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on noin 17 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437