Siirry sisältöön

Calquence-, Crysvita-, Darzalex- ja Jyseleca-valmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 3.11.2022 kokouksessaan hyväksynyt Calquence-, Crysvita- ja Darzalex-valmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi ylemmässä 100 prosentin erityiskorvausluokassa ja Jyseleca-valmisteen alemmassa 65 prosentin erityiskorvausluokassa. Kaikilla näillä valmisteilla erityiskorvattavuuden rajaus vastaa voimassa olevaa peruskorvattavuuden rajausta. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.1.2023.

Akalabrutinibia sisältävä Calquence-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit. Valmiste on korvattava monoterapiana kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa aikuispotilaille,

  • jotka ovat saaneet sairauteensa vähintään yhtä hoitoa, tai
  • ensilinjan hoitona potilaille, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.

Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Erityiskorvattavuuden on arvioitu aiheuttavan lääkekorvausmenoon 65 000 euron lisäkustannuksen.

Burosumabia sisältävä Crysvita-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt. Valmiste on korvattava X-kromosomaalisen hypofosfatemian hoitoon vähintään 1 vuoden ikäisillä lapsilla ja nuorilla, joiden luusto kasvaa, kun luustosairaudesta on röntgenologista näyttöä. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Erityiskorvattavuuden on arvioitu aiheuttavan lääkekorvausmenoon 12 000 euron lisäkustannuksen.

Daratumumabia sisältävä Darzalex-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit. Valmiste on korvattava

  • yhdistelmänä lenalidomidin ja deksametasonin tai bortetsomibin, melfalaanin ja prednisonin kanssa äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon
  • yhdistelmänä bortetsomibin, talidomidin ja deksametasonin kanssa äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka soveltuvat autologiseen kantasolusiirtoon
  • yhdistelmänä lenalidomidin ja deksametasonin tai bortetsomibin ja deksametasonin kanssa multippelin myelooman hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa.

Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Erityiskorvattavuuden on arvioitu aiheuttavan lääkekorvausmenoon 459 000 euron lisäkustannuksen.

Filgotinibia sisältävä Jyseleca-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat. Valmiste on korvattava nivelreuman hoidossa aikuisille, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416
Yliproviisori Jaana Viikinkoski, puh. 0295 163 532
Yliproviisori Kirsi Korpela, puh. 0295 163 440