Siirry sisältöön

Ehdollinen korvattavuus – muutoksia hakemusprosessiin 1.1.2017 alkaen

Uusien lääkkeiden käytöstä aiheutuviin kokonaiskustannuksiin, kustannusvaikuttavuuteen ja hoidolliseen arvoon liittyy usein epävarmuutta. Uutena keinona hallita tätä epävarmuutta Suomessa otetaan käyttöön niin sanottu ehdollinen korvattavuus.

Jotta potilas voi saada lääkkeestä sairausvakuutuksen perusteella korvausta eli niin sanottua Kela-korvausta, lääkkeiden hintalautakunnan on vahvistettava lääkkeelle korvattavuus ja kohtuullinen tukkuhinta. Korvattavuuden ja tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointi käynnistyy jatkossakin aina hakemuksesta. Ehdollista korvattavuutta voidaan selvittää osana hakemusprosessia. Ehdollisen korvattavuuden arviointi voidaan aloittaa myyntiluvan haltijan eli lääkeyrityksen aloitteesta aikaisintaan sen jälkeen, kun lääkkeiden hintalautakunta on käsitellyt hakemusta kokouksessaan. Hintalautakunta arvioi tapauskohtaisesti mahdollisuuden käynnistää neuvottelut. Jos asiassa päädytään ehdolliseen korvattavuuteen, lopulliseen päätökseen liitetään lääkeyrityksen ja hintalautakunnan keskinäinen sopimus ehdoista, joiden perusteella valmisteeseen liittyvää epävarmuutta seurataan ja hallitaan.

Muutos koskee 1.1.2017 jälkeen hintalautakuntaan saapuvia hakemuksia. Mahdollisuus ehdolliseen korvattavuuteen koskee ensisijaisesti uusia lääkehoitoja. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia lääkeaineita tai korvausjärjestelmässä olevien lääkevalmisteiden uusia merkittäviä käyttöaiheita. Ehdollista korvattavuutta koskevat säännökset ovat voimassa määräajan, vuoden 2019 loppuun.

Lisätietoja antavat

Johtaja Lauri Pelkonen, puh. 0295 163 435
Lakimies Kaarina Koskela, puh. 0295 163 441
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416