Siirry sisältöön

Exjade-, Fycompa- ja Latuda-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 9.6.2016 kokouksessaan hyväksynyt deferasiroksia sisältävän Exjade-valmisteen, perampaneelia sisältävän Fycompa-valmisteen ja lurasidonia sisältävän Latuda-valmisteen erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.8.2016 alkaen.

Exjade-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairauksissa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit ja aplastinen anemia, kun kysymyksessä on myelodysplastisia oireyhtymiä tai aplastisia anemioita sairastavien yli 2-vuotiaiden potilaiden verensiirroista johtuvan raudan liikavarastoitumisen hoito silloin, kun deferoksamiinihoito on kontraindikoitu tai riittämätön. Exjade-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 48 000 euroa.

Fycompa-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia. Fycompa-valmiste on tarkoitettu paikallisalkuisten epilepsiakohtausten liitännäishoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille.

Latuda-valmiste hyväksyttiin erityiskorvattavaksi sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Valmiste on tarkoitettu aikuisten skitsofrenian hoitoon. Latuda-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 967 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416
Yliproviisori Iida Peltonen, puh. 0295 163 439