Siirry sisältöön

Fasenra- ja Rydapt-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on kokouksessaan 8.6.2021 hyväksynyt Fasenra- ja Rydapt-valmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.8.2021. Molemmilla valmisteilla korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus.

Benralitsumabia sisältävälle Fasenra-valmisteelle vahvistettiin rajoitettu erityiskorvattavuus alemmassa erityiskorvausluokassa (65 %) sairaudessa krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet. Fasenra on rajoitetusti korvattava lisähoitona vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuisille, joiden astma ei ole hoitotasapainossa hyvän hoitokäytännön mukaisella hoidolla sisältäen suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta-agonistin yhdistelmän ja joilla on: 1) veren eosinofiilipitoisuus ≥300 solua/μl sekä vähintään neljä pahenemisvaihetta kuluneen vuoden aikana, tai 2) säännöllisesti kuluneen vuoden ajan käytetystä tablettikortisonista huolimatta tänä aikana vähintään 2 pahenemisvaihetta. Mikäli potilasta hoidetaan astman hoitoon tarkoitetulla biologisella lääkkeellä, niin kuluneen vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös sen aloittamista edeltävä vuosi. Hoidon jatkamisen kannalta riittävänä hoitovasteena voidaan pitää sitä, että vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä ja/tai säännöllisesti käytetty tablettikortisoniannos on vähentynyt 50%:lla vuoden tarkastelujaksoon nähden ilman, että astman muu hoitotasapaino on heikentynyt. Erityiskorvattavuuden rajaus vastaa voimassa olevaa peruskorvattavuuden rajausta.

Midostauriinia sisältävälle Rydapt-valmisteelle vahvistettiin rajoitettu erityiskorvattavuus ylemmässä sadan prosentin korvausluokassa sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit. Rydapt on rajoitetusti korvattava äskettäin todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa ainoana lääkkeenä ylläpitohoitona (korkeintaan 12 hoitojakson ajan) aikuispotilaille, jotka ovat FLT3-mutaatiopositiivisia ja jotka ovat saavuttaneet täydellisen vasteen saatuaan ensin midostauriinia yhdessä tavanomaisen antrasykliinin ja sytarabiinin yhdistelmällä toteutetun induktiohoidon ja suuriannoksisella sytarabiinilla toteutetun konsolidaatiohoidon kanssa. Erityiskorvattavuuden rajaus vastaa voimassa olevaa peruskorvattavuuden rajausta. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on 6 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Kalle Aaltonen, puh. 0295 163 439
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130