Siirry sisältöön

Forxiga-, Xigduo-, Jardiance- ja Giotrif-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 12.1.2016 kokouksessaan hyväksynyt dapagliflotsiinia sisältävän Forxiga-valmisteen, dapagliflotsiinia ja metformiinia sisältävän Xigduo-valmisteen, empagliflotsiinia sisältävän Jardiance-valmisteen ja afatinibia sisältävän Giotrif-valmisteen erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.3.2016 alkaen.

Forxiga-, Xigduo- ja Jardiance-valmisteet hyväksyttiin erityiskorvattaviksi diabeteksen hoitoon. Valmisteet ovat tarkoitettuja tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuispotilaiden hoitoon parantamaan glukoositasapainoa. Tyypin 2 diabetes on yleistyvä kansansairaus. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävistä lääkkeistä insuliineja lukuun ottamatta maksettiin vuonna 2014 korvauksia 294 000 henkilölle yhteensä 90 miljoonaa euroa. Valmisteiden erityiskorvattavuuden lisäkustannukset ovat seuraavat: Forxiga 7,0 miljoonaa euroa, Xigduo 0,9 miljoonaa euroa ja Jardiance 2,4 miljoonaa euroa.

Giotrif-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Giotrif-valmiste on tarkoitettu paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun kasvaimessa on vähintään yksi aktivoiva EGFR-mutaatio eikä potilasta ole aiemmin hoidettu EGFR:n tyrosiinikinaasin estäjillä. Valmisteelle hyväksytty rajoitettu erityiskorvattavuus koskee kyseisiä potilaita. Giotrif-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 20 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416