Siirry sisältöön

Katso-palvelu – tunnistautuminen ja roolit

Katso-tunnistautuminen

Yrityksen tunnistaminen asiointipalvelussa perustuu Väestörekisterikeskuksen Katso-palveluun. Katso-palvelussa yrityksen edustaja voi perustaa Katso-tunnisteen sekä hallinnoida yrityksen tietoja, alitunnisteita ja valtuuksia. Katso-palvelussa voi myöntää valtuutuksen myös toiselle yritykselle.

Yrityksen Katso-palvelun pääkäyttäjä luo Katso-alitunnisteen yrityksen jokaiselle asiointipalvelua käyttävälle henkilölle. Pääkäyttäjä toimittaa alitunnisteen tiedot ja asettamansa salasanan alitunnisteen haltijalle.

Alitunnisteen haltija vahventaa alitunnisteen Katso-tunnisteeksi ja ilmoittaa siitä Katso-pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjä myöntää Katso-tunnisteelle valtuutuksen eli asiointioikeuden lisäämällä tunnisteelle asiointipalvelun mukaisen roolin. Yrityksille tarkoitettuja rooleja ovat Hila Hakija, laaja -rooli ja Hila Hakija, suppea -rooli. Roolit löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön nimikkeen alta.

Mikäli asiointipalvelua käyttävällä henkilöllä on jo vahvennettu Katso-tunniste, pääkäyttäjä ei luo uutta alitunnistetta, vaan antaa valtuutuksen henkilön käytössä jo olevalle tunnisteelle  (Hila Hakija, laaja -rooli tai Hila Hakija, suppea -rooli).

Katso-tunnisteen haltijan tulee ottaa vastaan tunnisteelle myönnetty valtuutus, jotta hän voi hyödyntää asiointipalvelua.

Katso-roolit

Hila Hakija, laaja -rooli oikeuttaa korvattavuus- ja tukkuhintahakemusten tekemiseen lääkkeiden hintalautakunnan asiointipalvelussa sekä hakemusten edistymisen seurantaan ja lisätietojen toimittamiseen. Rooli on yrityskohtainen. Roolilla on näkyvyys asiointipalvelussa kaikkiin yrityksen käsittelyssä oleviin asioihin.

Hila Hakija, suppea -rooli oikeuttaa korvattavuus- ja tukkuhintahakemusten tekemiseen lääkkeiden hintalautakunnan asiointipalvelussa sekä hakemusten edistymisen seurantaan ja lisätietojen toimittamiseen. Rooli on käyttäjäkohtainen. Roolilla on näkyvyys asiointipalvelussa vain niihin asioihin, jotka kyseinen käyttäjä on itse laittanut vireille.

 

19.04.2018