Siirry sisältöön

Suomi.fi-valtuudet

Yrityksen ja henkilön tunnistaminen Hilan asiointipalvelussa perustuu Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuudet -palvelun tarjoamaan vahvaan tunnistamiseen. Käyttäjä tunnistautuu asiointipalveluun aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä. Tunnistautumisen yhteydessä asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun. Palvelu tarkistaa reaaliaikaisesti henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti edustamansa yrityksen puolesta.

Suomi.fi-valtuuksissa yrityksen edustaja voi hallinnoida yrityksen valtuuksia. Palvelussa voi myöntää valtuutuksen myös toiselle yritykselle. Valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun henkilölle on annettu asiointipalvelun edellyttämä valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa, hän voi asioida yrityksen nimissä.

Suomi.fi-valtuuksissa voi antaa valtuuksia yrityksen puolesta

  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen
  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
  • kaupparekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut oikeuden valtuuttaa toisia henkilöitä yrityksen puolesta (valtuutusoikeus).

Hilan asiointipalvelun käyttö edellyttää, että henkilölle tai yritykselle on myönnetty asiointi- tai edustamisvaltuus sekä asiointipalvelun mukainen valtuusasia ja valtuuden tarkenne Suomi.fi-valtuuksissa. Tarkenne kirjoitetaan pienin kirjaimin. Tarkenteen puuttuminen valtuudelta tai tarkenteen virheellinen kirjoitusasu estää pääsyn Hilan asiointipalveluun.

Asiointipalvelun käyttäjälle myönnettävän valtuuden

  • valtuustyypiksi valitaan asiointivaltuus tai edustamisvaltuus,
  • valtuusasiaksi valitaan lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen ja
  • valtuuden tarkenteeksi lisätään suppea tai laaja.

Valtuustyyppi, valtuusasia ja valtuuden tarkenteet

Lääkkeiden hintalautakunnan asiointipalvelussa hyödynnetään kahta eri valtuustyyppiä. Valtuustyypeistä toinen liittyy yrityksen itsensä antamiin valtuuksiin (asiointivaltuus) ja toinen yritykselle annettuihin valtuuksiin (edustamisvaltuus). Lisäksi yritysten käytössä on kaksi laajuudeltaan erilaista valtuusvaihtoehtoa. Toinen antaa näkyvyyden kaikkiin yrityksen vireillä oleviin asioihin ja toinen rajoitetun näkyvyyden vain valtuutetun itse vireille saattamiin asioihin.

Asiointivaltuuden saanut henkilö tai yritys voi asioida yrityksen puolesta. Asiointivaltuudella esimerkiksi yritys antaa työntekijälleen tai toiselle yritykselle (esim. konsulttiyritys) oikeuden asioida puolestaan.

Edustamisvaltuuden saanut henkilö voi asioida yrityksellesi valtuuden antaneen yrityksen puolesta. Edustamisvaltuudella esimerkiksi konsulttiyritys antaa työntekijälleen oikeuden asioida asiakasyrityksen puolesta.

Lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen, suppea –valtuusasian ja tarkenteen yhdistelmä oikeuttaa korvattavuus- ja tukkuhintahakemusten tekemiseen Hilan asiointipalvelussa sekä hakemusten edistymisen seurantaan ja lisätietojen toimittamiseen. Valtuudella on näkyvyys asiointipalvelussa vain niihin asioihin, jotka kyseinen käyttäjä on itse laittanut vireille. Valtuus vastaa aiemmin käytössä ollutta ’Hila Hakija, suppea’ –roolia.

Lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen, laaja –valtuusasian ja tarkenteen yhdistelmä oikeuttaa korvattavuus- ja tukkuhintahakemusten tekemiseen Hilan asiointipalvelussa sekä hakemusten edistymisen seurantaan ja lisätietojen toimittamiseen. Valtuudella on näkyvyys asiointipalvelussa kaikkiin yrityksen käsittelyssä oleviin asioihin. Valtuus vastaa aiemmin käytössä ollutta ’Hila Hakija, laaja’ –roolia.

Katso-roolien hyödyntäminen, kun yritys ei vielä voi antaa Suomi.fi-valtuuksia

Käyttäjä tunnistautuu asiointipalveluun vahvasti henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Katso-tunnistus ei ole enää käytössä. Hilan asiointipalvelun taustalla toimivat voimassa olevat Katso-roolit niille yrityksille, jotka eivät pysty vielä hyödyntämään Suomi.fi-valtuuksia. Suomi.fi-valtuudet -palvelu tarkistaa voimassa olevat Katso-roolit asiointipalveluun kirjautuneen henkilön henkilötunnuksen perusteella. Voimassa olevat Katso-roolit (suppea ja laaja) antavat vain rajoitetun näkyvyyden käyttäjän itse vireille saattamiin asioihin. Katso-roolit toimivat taustalla siihen asti, että Suomi.fi-valtuuksien käyttö tulee mahdolliseksi kaikille yrityksille.

Jos yritys ei pysty antamaan Suomi.fi-valtuuksia eikä käytössä ole voimassa olevia Katso-rooleja, asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista. Hakemuksiin ja ilmoituksiin liittyvä materiaali toimitetaan tällöin sähköisenä tallenteena postitse tai Hilan asiointiosoitteeseen.

Tutustu ohjeisiin