Siirry sisältöön

Hakemuskäsittelyn vaiheet

Lääkkeiden hintalautakunta tarkastaa saapuneen hakemuksen ja pyytää tarvittaessa siihen täydennystä hakijalta. Käsittely aloitetaan täydennyksen saavuttua.

Tarkastusvaiheen jälkeen hakemuksesta voidaan pyytää lausunto Kansaneläkelaitokselta ja hakemuksesta riippuen hintalautakunnan yhteydessä toimivalta asiantuntijaryhmältä. Lausunnot toimitetaan hakijalle tiedoksi ja hakijalla on mahdollisuus antaa niihin vastine.

Hakija voi toimittaa lisämateriaalia hakemuskäsittelyn kaikissa vaiheissa. Tarvittaessa hakijaa voidaan myös erikseen kuulla.

Lääkkeiden hintalautakunta tekee hakemuksista päätöksiä noin kerran kuukaudessa järjestettävässä kokouksessa. Tietyissä tapauksissa hakemus voidaan ratkaista johtajan päätöksellä.

 

06.02.2019