Siirry sisältöön

Potilasjärjestöjen kuuleminen

Sairausvakuutus korvaa osan potilaan lääkekustannuksista, jos lääke kuuluu korvattaviin valmisteisiin. Korvattavuutta haetaan lääkkeiden hintalautakunnalta. Myyntiluvallisille lääkkeille korvattavuutta voivat hakea myyntiluvan haltijat (lääkeyritykset). Hakemuksen laadusta riippuen käsittelyaika on enintään 90 tai 180 päivää.

Hakemuksessa myyntiluvan haltijan tulee esittää perustelut ehdottamalleen tukkuhinnalle ja lääkevalmisteen korvattavuudelle. Hakijan toimittaman materiaalin lisäksi lääkkeiden hintalautakunta voi ottaa huomioon myös muuta, kyseistä lääkevalmistetta koskevaa materiaalia. Tämä materiaali tulee toimittaa hakijalle tiedoksi ja lisäksi hakijalle tulee varata mahdollisuus lausua asiasta.

Hakemuksen käsittelyn aikana potilasjärjestö voi toimittaa lääkkeiden hintalautakunnalle lausunnon lääkevalmisteen hoidollisesta arvosta potilasnäkökulmasta katsottuna. Tätä varten lääkkeiden hintalautakunta julkaisee verkkosivuillaan jokaisen kuukauden puolivälissä luettelon edellisen kuukauden aikana saapuneista hakemuksista. Luettelo sisältää myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevat hakemukset, jotka ovat edelleen käsittelyssä luettelon julkaisuhetkellä. Lääkkeiden hintalautakunta lähettää luettelon myös tiedoksi potilasjärjestöille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tätä varten. Sähköpostilistalle voi ilmoittautua lähettämällä viestin asiasta osoitteeseen: hila.stm(at)gov.fi.

Potilasjärjestöillä on mahdollisuus antaa lausunto kuukauden kuluessa luettelon julkaisemisesta. Lääkkeiden hintalautakunta kuitenkin toivoo, että lausunnot toimitetaan hintalautakuntaan niin pian kuin mahdollista, koska aikataululla on vaikutuksia asian käsittelyyn ja hakemusten käsittelyaikoihin. Lisäksi pyydämme potilasjärjestöä informoimaan hintalautakuntaa mahdollisimman pian, mikäli järjestö aikoo antaa asiassa lausunnon. Lausunto ja ennakkotieto lausunnon antamisesta toimitetaan osoitteeseen: hila.stm(at)gov.fi.

Lääkkeiden hintalautakunta toimittaa potilasjärjestöjen lausunnot myös hakijana toimivalle lääkeyritykselle.

Lausunnon sisältöön liittyen lääkkeiden hintalautakunta on antanut erillisen ohjeen (ks. ohje potilasjärjestöjen lääkevalmisteesta antamiin lausuntoihin). Myyntiluvallisten lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilta. Fimea – valmisteyhteenvedot