Siirry sisältöön

Hakemusohje terveystaloudellisesta selvityksestä on päivitetty

Lääkkeiden hintalautakunnan hakemusohje korvattavuus- ja tukkuhintahakemukseen liitettävän terveystaloudellisen selvityksen laatimisesta on päivitetty.  Päivitetty ohje on julkaistu 17.12.2019 Hilan verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Päivitetyn hakemusohjeen mukaan myös lääkevalmistetta, jolle on vahvistettu ehdollinen korvattavuus, voidaan pitää vertailuvalmisteena terveystaloudellisessa selvityksessä. Lääkevalmisteiden ehdolliseen korvattavuuteen liittyvän luottamuksellisen sopimuksen vaikutusta terveystaloudellisen selvityksen tuloksiin tulee arvioida herkkyysanalyyseilla.

Päivityksessä ohjeeseen on lisäksi lisätty, että kustannusten arvioinnissa tulee käyttää potilaiden saamia oheis- ja jatkohoitoja, joihin käytetyt tehotiedot perustuvat. Herkkyysanalyyseissa voidaan arvioida tästä poikkeavien oheis- ja jatkohoitojen vaikutusta tuloksiin.

Lisätietoja
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130
Erityisasiantuntija Kalle Aaltonen, puh. 0295 163 439
Sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi