Siirry sisältöön

Imnovid-, Lenvima- ja Ozempic-valmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 3.12.2019 kokouksessaan hyväksynyt pomalidomidia sisältävän Imnovid-valmisteen, lenvatinibia sisältävän Lenvima-valmisteen ja semaglutidia sisältävän Ozempic-valmisteen rajoitetusti erityiskorvattaviksi. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.2.2020 alkaen.

Imnovid-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Valmiste on erityiskorvattava relapsoituneen ja refraktorisen multippelin myelooman hoidossa yhdessä deksametasonin kanssa aikuispotilailla, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa hoitoa, mukaan lukien sekä lenalidomidi- että bortetsomibihoito, ja joiden sairaus eteni viimeisimmän hoidon aikana. Imnovid-valmisteen korvattavuus on ehdollinen, ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannuksen lääkekorvausmenoon on arvioitu olevan 134 000 euroa.

Lenvima-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Valmiste on erityiskorvattava monoterapiana etenevän, paikallisesti pitkälle edenneen tai metastaattisen, erilaistuneen (papillaarinen/follikulaarinen/hürthle-solu) radiojodihoidolle resistentin kilpirauhaskarsi-nooman hoitoon aikuisilla potilailla. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannuksen lääkekorvausmenoon on arvioitu olevan 17 000 euroa.

Ozempic-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi alemmassa erityiskorvausluokassa (65 %) sairaudessa diabetes, muu kuin insuliinihoito. Valmiste on erityiskorvattava vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoidossa

  • yhdistelmähoitona suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kanssa potilailla, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on vähintään 30 kg/m2, sekä
  • perusinsuliinin rinnalla, joko yhdistettynä suun kautta otettaviin diabeteslääkkeisiin tai ilman suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä, kun näillä ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on vähintään 30 kg/m2.

Korvattavuuden rajaukset vastaavat valmisteiden voimassa olevia peruskorvattavuuden rajauksia.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Minna Manner-Lehtinen, puh. 0295 163 200
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436