Siirry sisältöön

Inhaloitavien lääkevalmisteiden viitehintaryhmät laajenevat 1.4.2023

Inhaloitavia lääkevalmisteita sisällytetään lääkevaihtoon 1.4.2023 alkaen aiempaa kattavammin. Samassa yhteydessä vaihtokelpoisten inhaloitavien lääkevalmisteiden antolaitteen tai suojakotelon sisältävät pakkaukset ja ilman antolaitetta tai suojakoteloa olevat käyttöpakkaukset sisällytetään samaan viitehintaryhmään. Muutos perustuu sosiaali- ja terveysministeriön antamaan asetukseen pakkauskokojen vastaavuudesta viitehintaryhmässä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuuden osana myyntilupa-arviointia ja julkaisee neljä kertaa vuodessa luettelon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Huhtikuun alussa voimaan tuleva vaihtokelpoisten valmisteiden luettelo julkaistaan Fimean verkkosivuilla 13.2.2023.

Lääkkeiden hintalautakunta määrittelee viitehintaryhmät, ryhmiin sisällytettävien lääkevalmisteiden pakkaukset ja viitehinnat. Viitehintaryhmät perustuvat Fimean luetteloon, sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen pakkauskokojen vastaavuudesta sekä myyntiluvan haltijoiden tekemiin hintailmoituksiin.

Vaihtokelpoisia inhaloitavia lääkevalmisteita toimittaessaan apteekin tulee varmistaa, että lääkkeen käyttäjällä on sopiva antolaite lääkkeen annostelua varten. Fimea ja Kela antavat apteekeille tarkempia ohjeita inhaloitavien lääkevalmisteiden lääkevaihdon toimintatavoista helmi-maaliskuun aikana.

Lisätietoa

Lisätietoja antavat

  • Katri Auraniemi, suunnittelija, puh. 050 551 8276, laakevaihto@kela.fi
  • Päivi Puustinen, suunnittelija, puh. 050 551 6909, laakevaihto@kela.fi
  • Ulla Kurkijärvi, johtava proviisori, puh. 0295 163 436, hila.stm@gov.fi
  • Hanna-Kaisa Joutsen, ylifarmaseutti, puh. 0295 163 442, hila.stm@gov.fi
  • Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, puh. 0295 223 368, merja.laakso@fimea.fi
  • Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, puh. 0295 223 438, jenni.saaskilahti@fimea.fi