Siirry sisältöön

Invokana-, Kevzara- ja Repatha-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on kokouksessaan 9.4.2019 hyväksynyt Invokana-, Kevzara- ja Repatha-valmisteet erityiskorvattaviksi. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.6.2019 alkaen.

Kanagliflotsiinia sisältävä Invokana-valmiste hyväksyttiin korvattavaksi alempaan erityiskorvausluokkaan. Valmiste on tarkoitettu tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuispotilaiden hoitoon. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävistä lääkkeistä insuliineja lukuun ottamatta maksettiin vuonna 2018 korvauksia 333 000 henkilölle yhteensä 88 miljoonaa euroa. Invokana-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 1,9 miljoonaa euroa.

Sarilumabia sisältävä Kevzara-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti korvattavaksi alempaan erityiskorvausluokkaan. Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava alemmassa erityiskorvausluokassa sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat, kun kysymyksessä on nivelreuman hoito ja vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Evolokumabia sisältävä Repatha-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi alemmassa erityiskorvausluokassa sairaudessa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt. Valmiste on rajoitetusti korvattava familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa ruokavalion ohella yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 2,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta, ja aikuispotilailla, joilla ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 5 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta. Repatha-valmisteen korvattavuus on ehdollinen, ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130