Siirry sisältöön

Käsittelymaksujen periminen muuttuu 1.1.2020

Lääkkeiden hintalautakuntaan toimitettavien hakemusten ja ilmoitusten käsittelymaksuja ei jatkossa makseta ennakkoon. Hakijoilta perittävä käsittelymaksu vahvistetaan ja laskutetaan siinä vaiheessa, kun asia on käsitelty hintalautakunnassa. Muutos koskee hakemuksia ja ilmoituksia, jotka toimitetaan hintalautakuntaan 1.1.2020 tai sen jälkeen. Asiaa koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahvistetaan 19.12.2019.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa asian käsittelystä perittävän käsittelymaksun määrän ja perusteen. Maksut määräytyvät valtion maksuperustelain mukaisesti. Vuosille 2019-2020 maksut on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista. Maksujen laskutuksen hoitaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) ja laskuttajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö (y-tunnus 0244685-8).

Hakijoiden on ilmoitettava hakemusten ja ilmoitusten yhteydessä tarkat laskutustiedot ja laskutuksen yhteystiedot. Kun hakemus tai ilmoitus toimitetaan lääkkeiden hintalautakunnan asiointipalvelussa, maksua koskevalle välilehdelle maksun määräksi merkitään 0 euroa ja maksupäiväksi lähetyspäivä.

Lisätietoja
Johtaja Lauri Pelkonen, puh. 0295 163 218
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436