Siirry sisältöön

Kineret- ja Cosentyx 150 mg -valmisteiden korvattavuus päättyy 31.8.2021

Lääkkeiden hintalautakunta on 17.3.2021 hylännyt Kineret- ja Cosentyx 150 mg -valmisteiden korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa koskevat uusintahakemukset. Valmisteille ehdotettuja tukkuhintoja ei pidetty kohtuullisina.

Anakinraa sisältävää Kineret-valmistetta käytetään nivelreuman, jaksottaisten kuumeoireyhtymien ja Stillin taudin hoidossa. Sekukinumabia sisältävä Cosentyx-valmiste on tarkoitettu läiskäpsoriaasin, nivelpsoriaasin, selkärankareuman ja aksiaalisen spondylartriitin hoitoon. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan vuonna 2020 Kineret-valmisteesta sai korvauksia noin 70 henkilöä ja Cosentyx-valmisteesta noin 1 100 henkilöä.

Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi valmisteiden korvattavuus päättyy vasta siirtymäajan jälkeen 31.8.2021. Myyntiluvan haltijoilla on siirtymäaikana tai sen jälkeen mahdollisuus hakea uudelleen valmisteille korvattavuutta ja kohtuullisten tukkuhintojen vahvistamista.

Cosentyx-valmisteen 300 mg:n vahvuus on korvattava ajalla 1.4.2021-31.1.2023.

 

Lisätietoja
Yliproviisori Iida Peltonen, puh. 0295 163 706
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436