Siirry sisältöön

Kisqali-, Mavenclad- ja Rxulti-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.8.2020 kokouksessaan hyväksynyt Kisqali-, Mavenclad- ja Rxulti-valmisteet erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan.

Ribosiklibia sisältävä Kisqali-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava yhdessä aromataasinestäjän kanssa ensimmäisenä endokriinispohjaisena hoitona postmenopausaalisille naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai etäpesäkkeinen rintasyöpä. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.10.2020 alkaen. Korvattavuus on ehdollinen ja korvattavuus- ja hintapäätökseen liittyy taloudellinen sopimus. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on noin 76 000 euroa.

Kladribiinia sisältävä Mavenclad-valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava erittäin aktiivisen, aaltoilevan, varmasti osoitetun MS-taudin hoitoon potilailla, joiden tauti on erittäin aktiivinen vähintään yhdestä taudin kulkua muuntavasta lääkehoidosta huolimatta tai joilla on vaikea ja nopeasti etenevä aaltoileva MS-tauti eli vuoden sisällä vähintään kaksi toimintakykyä heikentävää relapsia ja aivojen magneettikuvauksessa vähintään yksi gadoliniumilla tehostuva leesio tai T2 leesiokuormituksen huomattavaa suurenemista aiempaan tuoreeseen magneettikuvaukseen verrattuna. Korvattavuuden rajaus vastaa voimassa olevaa rajoitetun peruskorvattavuuden rajausta. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.10.2020 alkaen. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on noin 190 000 euroa.

Brekspipratsolia sisältävä Rxulti-valmiste on erityiskorvattava sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.9.2020 alkaen. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on noin 988 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja

Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416
Yliproviisori Kirsi Korpela, puh. 0295 163 440
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436