Siirry sisältöön

Lonquex-, Procoralan- ja Trobalt-valmisteet erityiskorvattavaksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 7.5.2015 kokouksessaan hyväksynyt Lonquex-, Procoralan- ja Trobalt-valmisteet erityiskorvattaviksi. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.7.2015 alkaen.

Lipegfilgrastiimia sisältävä Lonquex-valmiste hyväksyttiin erityiskorvattavaksi sadan prosentin korvausluokkaan sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, aplastinen anemia, gynekologiset syövät, itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus sekä pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu. Lonquex-valmiste on tarkoitettu neutropenian keston lyhentämiseen ja kuumeisen neutropenian esiintymistiheyden vähentämiseen aikuisilla potilailla, jotka saavat solunsalpaajia syövän hoitoon (lukuun ottamatta kroonista myeloidista leukemiaa ja myelodysplastisia oireyhtymiä). Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan vuonna 2014 valkosolukasvutekijävalmisteista maksettiin korvauksia noin 5 300 henkilölle yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Lonquex-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on noin 1,76 miljoonaa euroa vuodessa.

Ivabradiinia sisältävä Procoralan-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi 65 prosentin korvausluokkaan sairaudessa krooninen sydämen vajaatoiminta, kun kysymyksessä on NYHA II-IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoito, johon liittyy systolinen toimintahäiriö, kun potilaalla on sinusrytmi, syketaajuus ≥ 75 lyön­tiä minuutissa ja vasemman kammion ejektiofraktio ≤ 35 %, yhdistelmänä hoitosuositusten mukaisen hoidon kanssa, beetasalpaajahoito mukaan lukien tai kun beetasalpaajahoito on vasta-aiheinen tai ei sovi potilaalle. Ivabradiini on sydämen sykettä hidastava lääkeaine. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan vuonna 2014 ivabradiinista maksettiin korvauksia 13 henkilölle yhteensä noin 4 500 euroa. Procoralan-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on noin 420 000 euroa vuodessa.

Retigabiinia sisältävä Trobalt-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sadan prosentin korvausluokkaan sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on vaikeahoitoinen paikallisalkuinen epilepsia. Trobalt-valmiste on tarkoitettu lisälääkkeeksi sekä yleistyvien että ei-yleistyvien paikallisalkuisten kohtausten hoitoon yli 18-vuotiailla vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavilla epilepsiapotilailla tapauksissa, joissa muut lääkeyhdistelmät ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai potilas ei ole sietänyt niitä. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan retigabiinia sisältävästä valmisteesta maksettiin vuonna 2014 korvauksia kolmelle henkilölle yhteensä noin 2 000 euroa. Trobalt-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 112 000 euroa vuodessa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437
Yliproviisori Mareena Paldán, puh. 0295 163 130
Yliproviisori Iida Peltonen, puh. 0295 163 439