Siirry sisältöön

Lorviqua-valmiste erityiskorvattavaksi

Lääkkeiden hintalautakunta on kokouksessaan 8.2.2022 hyväksynyt lorlatinibia sisältävän Lorviqua-valmisteen rajoitetusti erityiskorvattavaksi ylempään, sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.4.2022. Valmisteelle hyväksyttiin ehdollinen korvattavuus ja päätökseen liittyy taloudellinen sopimus.

Lorviqua on rajoitetusti korvattava monoterapiana edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoidossa joko ensimmäisenä ALK-estäjävalmisteena annetun alektinibi‑ tai seritinibihoidon jälkeen tai kun potilasta on aiemmin hoidettu ALK-estäjä kritsotinibillä ja vähintään yhdellä muulla ALK-estäjävalmisteella. Erityiskorvattavuuden rajaus vastaa voimassa olevaa peruskorvattavuuden rajausta. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus lääkekorvausmenoon on noin 15 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteen korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Kristiina Kaste, puh. 0295 163 416