Siirry sisältöön

Lyxumia-valmiste rajoitetusti erityiskorvattavaksi diabeteksen hoitoon

Lääkkeiden hintalautakunta on 6.4.2017 kokouksessaan hyväksynyt liksisenatidia sisältävän Lyxumia-valmisteen rajoitetusti erityiskorvattavaksi alemmassa erityiskorvausluokassa sairaudessa diabetes; muu kuin insuliinihoito, vaikeahoitoisen tyypin 2 diabetes mellituksen hoitoon potilaille, joilla ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen linjan hoitovaihtoehdot eikä perusinsuliinilla yhdistettynä tablettimuotoisiin diabeteslääkkeisiin tai ilman niitä, ja inkretiinimimeettihoitoa aloitettaessa painoindeksi on vähintään 35 kg/m 2. Tyypin 2 diabetes on yleistyvä kansansairaus ja sen hoidossa käytettävistä lääkkeistä, insuliineja lukuun ottamatta, maksettiin Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan vuonna 2016 korvauksia 313 000 henkilölle yhteensä 108 miljoonaa euroa. Lyxumia-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 28 400 euroa. Valmisteen erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.6.2017 alkaen.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteen korvaamisesta.

Lisätietoja antavat
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437
Johtaja Lauri Pelkonen, puh. 0295 163 435