Siirry sisältöön

Plegridy- ja Stivarga-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 11.8.2016 kokouksessaan hyväksynyt peginterferonibeeta-1a:ta sisältävän Plegridy-valmisteen ja regorafenibia sisältävän Stivarga-valmisteen erityiskorvattaviksi sadan prosentin korvausluokkaan. Valmisteiden erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.10.2016 alkaen.

Plegridy-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa MS-tauti, kun kysymyksessä on aaltoileva, varmasti osoitettu MS-tauti. Plegridy-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on 241 000 euroa.

Stivarga-valmiste hyväksyttiin rajoitetusti erityiskorvattavaksi sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, seuraavasti:

  • metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon aiemmin fluoropyrimidiinipohjaista kemoterapiaa, anti-VEGF-hoitoa ja KRAS-villityypissä lisäksi anti-EGFR-hoitoa saaneille aikuispotilaille, kun näillä hoidoilla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää sekä
  • ei-leikattavissa olevan tai metastaattisen ruoansulatuskanavan stroomakasvaimen hoitoon aikuispotilaille, kun sairaus on edennyt edeltävästä imatinibi- ja sunitinibihoidosta huolimatta tai näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan regorafenibia sisältävästä valmisteesta maksettiin vuonna 2015 korvauksia 112 henkilölle yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Stivarga-valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannus on noin 71 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Elina Asola, puh. 0295 163 437
Yliproviisori Iida Peltonen, puh. 0295 163 439