Siirry sisältöön

Renvela-jauhevalmisteen korvattavuus päättyy siirtymäajan jälkeen

Lääkkeiden hintalautakunta on 11.8.2015 hylännyt käsittelyssä olleen Renvela 2,4 g jauhe oraalisuspensiota varten -valmisteen korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa koskevan uusintahakemuksen. Valmisteelle ehdotettua tukkuhintaa ei pidetty kohtuullisena.

Potilaiden hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi valmisteen korvattavuus päättyy vasta siirtymäajan jälkeen 31.12.2015. Myyntiluvan haltijalla on mahdollisuus hakea valmisteelle korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa uudelleen siirtymäaikana tai sen jälkeen.

Sevelameeria sisältävää Renvela-jauhevalmistetta käytetään munuaistautiin liittyvän hyperfosfatemian hoidossa.

Sevelameeria sisältävät tablettivalmisteet ovat edelleen sairausvakuutuksesta korvattavia.

Lisätietoja
Yliproviisori Iida Peltonen puh. 0295 163 439
Johtaja Lauri Pelkonen, puh. 0295 163 435