Siirry sisältöön

Steglatro- ja Jivi-valmisteet erityiskorvattaviksi

Lääkkeiden hintalautakunta on 9.6.2020 kokouksessaan hyväksynyt Steglatro- ja Jivi-valmisteet erityiskorvattaviksi 1.7.2020 alkaen.

Ertugliflotsiinia sisältävä Steglatro-valmiste hyväksyttiin erityiskorvattavaksi alemmassa erityiskorvausluokassa (65 %) sairaudessa diabetes, muu kuin insuliinihoito. Valmiste on tarkoitettu tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuispotilaiden hoitoon. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävistä lääkkeistä insuliineja lukuun ottamatta maksettiin vuonna 2019 korvauksia 344 000 henkilölle yhteensä 98 miljoonaa euroa. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannuksen lääkekorvausmenoon on arvioitu olevan 1,1 miljoonaa euroa.

Damoktokogi alfa pegolia (hyytymistekijää VIII) sisältävä Jivi-valmiste hyväksyttiin erityiskorvattavaksi ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt. Valmistetta käytetään verenvuodon hoitoon ja ehkäisyyn hemofilia A:ta sairastavilla, aiemmin hoitoa saaneilla ≥ 12 vuoden ikäisillä potilailla. Kansaneläkelaitoksen tilastotietojen mukaan hyytymistekijä VIII -valmisteista maksettiin vuonna 2019 korvauksia 199 henkilölle yhteensä 30 miljoonaa euroa. Valmisteen erityiskorvattavuuden lisäkustannuksen lääkekorvausmenoon on arvioitu olevan 17 000 euroa.

Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet valmisteiden korvaamisesta.

Lisätietoja
Yliproviisori Minna Manner-Lehtinen, puh. 0295 163 200
Yliproviisori Kirsi Korpela, puh. 0295 163 440
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, puh. 0295 163 436