Siirry sisältöön

Suomi.fi-valtuudet käyttöön Hilan asiointipalvelussa maaliskuun aikana, laita asiointivaltuudet kuntoon Suomi.fi-palvelussa jo nyt

Suomi.fi-valtuudet otetaan käyttöön Hilan asiointipalvelussa maaliskuussa. Käyttöönotto on suunniteltu viikolle 12. Uuden tunnistautumispalvelun käyttöönoton vuoksi asiointipalvelussa on käyttökatkoja viikoilla 11 ja 12. Käyttökatkoista tiedotamme tarkemmin maaliskuussa.

Yritykset voivat jo tässä vaiheessa antaa Suomi.fi-palvelussa henkilöille tai toisille yrityksille valtuuksia eli oikeuksia asioida yrityksen puolesta. Yritysten käytössä on kaksi laajuudeltaan erilaista valtuusvaihtoehtoa Hilan asiointipalveluun. Toinen antaa näkyvyyden kaikkiin yrityksen vireillä oleviin asioihin ja toinen rajoitetun näkyvyyden vain valtuutetun itse vireille saattamiin asioihin. Vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Ota yhteys yrityksesi Suomi.fi-palvelun vastuuhenkilöön valtuuden saamiseksi. Voit myös pyytää oikeutta asioida yrityksen puolesta Suomi.fi-palvelussa (www.suomi.fi/valtuudet). Muista antaa valtuusasialle myös tarkenne, laaja tai suppea. Kirjoita tarkenne pienin kirjaimin. Tarkenteen puuttuminen valtuudelta tai tarkenteen virheellinen kirjoitusasu estää pääsyn Hilan asiointipalveluun.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää, että henkilölle tai yritykselle on myönnetty asiointi- tai edustamisvaltuus sekä asiointipalvelun mukainen valtuusasia ja valtuuden tarkenne Suomi.fi-valtuuksissa.

Asiointipalvelun käyttäjälle myönnettävän valtuuden
◦  valtuustyypiksi valitaan asiointivaltuus tai edustamisvaltuus,
◦  valtuusasiaksi valitaan lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen ja
◦  valtuuden tarkenteeksi lisätään suppea tai laaja.

Asiointivaltuuden saanut henkilö tai yritys voi asioida yrityksen puolesta. Asiointivaltuudella esimerkiksi yritys antaa työntekijälleen tai toiselle yritykselle (esim. konsulttiyritys) oikeuden asioida puolestaan.

Edustamisvaltuuden saanut henkilö voi asioida yrityksellesi valtuuden antaneen yrityksen puolesta. Edustamisvaltuudella esimerkiksi konsulttiyritys antaa työntekijälleen oikeuden asioida asiakasyrityksen puolesta.

Lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen, suppea -valtuusasian ja tarkenteen yhdistelmä oikeuttaa korvattavuus- ja tukkuhintahakemusten tekemiseen Hilan asiointipalvelussa sekä hakemusten edistymisen seurantaan ja lisätietojen toimittamiseen. Valtuudella on näkyvyys asiointipalvelussa vain niihin asioihin, jotka kyseinen käyttäjä on itse laittanut vireille. Valtuus vastaa aiemmin käytössä ollutta ’Hila Hakija, suppea’ -roolia.

Lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan hakeminen, laaja -valtuusasian ja tarkenteen yhdistelmä oikeuttaa korvattavuus- ja tukkuhintahakemusten tekemiseen Hilan asiointipalvelussa sekä hakemusten edistymisen seurantaan ja lisätietojen toimittamiseen. Valtuudella on näkyvyys asiointipalvelussa kaikkiin yrityksen käsittelyssä oleviin asioihin. Valtuus vastaa aiemmin käytössä ollutta ’Hila Hakija, laaja’ -roolia.

Tutustu myös Digi- ja väestötietoviraston ohjeisiin

◦  Pyydä asiointivaltuutta henkilönä
◦  Yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi
◦  Anna valtuus yrityksenä tai yhteisönä
◦  Pyydä valtuus yrityksenä tai yhteisönä
◦  Usein kysyttyä valtuuksista
◦  Suomi.fi-valtuuksien video- ja pdf-ohjeet
◦  Valtuuksien sanasto

Lisätietoja
Johtava proviisori Ulla Kurkijärvi, p. 0295 163 436
Ylifarmaseutti Karoliina Ahponen, p. 0295 163 443
etunimi.sukunimi@stm.fi