Hoppa till innehåll

Behandlingsavgifter för ansökningar och anmälningar

Det uppbärs en behandlingsavgift för ansökningar om ersättning och partipris samt för vissa anmälningar. Avgiften fastställs och faktureras efter att ärendet har behandlats.

Läkemedelsprisnämnden fastställer beloppet av och grunden för den behandlingsavgift som tas ut. Faktureringen sköts av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och social- och hälsovårdsministeriet är fakturerare.

Fakturerarens uppgifter:
Social- och hälsovårdsministeriet
FO-nummer: 0244685-8
Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Kontakt: hila.stm(at)gov.fi

Behandlingsavgiften faktureras som e-faktura eller, om en e-faktureringsadress saknas, per post. Finländska statliga myndigheter godkänner inte fakturor som skickats via e-post och de får inte skicka pdf-fakturor per e-post. Betalningsvillkoret är 21 dagar och utanför Finland 30 dagar från fakturadatum.

Den finländska regeringen har en konkurrensutsatt tjänst för elektronisk fakturering. För närvarande är det Posti Messaging/Opus Capita som är den finländska regeringens tjänst för elektronisk fakturering, och finländska statliga myndigheter kan endast skicka och ta emot fakturor genom Peppol-nätverket (https://peppol.eu/.) Kontakta din tjänsteleverantör för e-fakturering för att gå med i Peppol-nätverket.

De sökande ska i samband med ansökningar och anmälningar uppge exakt faktureringsadress, kontaktperson och dennes uppgifter på följande sätt:

  • Företagets namn (obligatoriskt)
  • Faktureringens postadress (obligatoriskt)
  • Kontaktpersonens namn, telefon och e-postadress (obligatoriskt)
  • Momsnummer
  • EDI/nätfaktureringsadress
  • Förmedlarens beteckning
  • Referensnummer etc.

Behandlingsavgifterna som uppbärs för ansökningar och anmälningar har fastställts i social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer.

Kontakt gällande fakturering hila.stm(at)gov.fi