Hoppa till innehåll

Behandlingsavgifter för ansökningar och anmälningar

Det uppbärs en behandlingsavgift för ansökningar om ersättning och partipris samt för vissa anmälningar. Avgiften fastställs och faktureras efter att ärendet har behandlats.

Läkemedelsprisnämnden fastställer beloppet av och grunden för den behandlingsavgift som tas ut. Faktureringen sköts av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och social- och hälsovårdsministeriet är fakturerare.

Fakturerarens uppgifter:
Social- och hälsovårdsministeriet
FO-nummer: 0244685-8
Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Kontakt: hila(at)stm.fi

Behandlingsavgiften faktureras som nätfaktura eller, om en nätfaktureringsadress saknas, per post. Det är inte möjligt att fakturera per e-post. Betalningsvillkoret är 21 dagar och utanför Finland 30 dagar från fakturadatum.

De sökande ska i samband med ansökningar och anmälningar uppge exakt faktureringsadress, kontaktperson och dennes uppgifter på följande sätt:

  • företagets namn (obligatoriskt)
  • faktureringens postadress (obligatoriskt)
  • kontaktpersonens namn, telefon och e-postadress (obligatoriskt)
  • momsnummer
  • EDI/nätfaktureringsadress
  • förmedlarens beteckning.

Behandlingsavgifterna som uppbärs för ansökningar och anmälningar har fastställts i social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer.

Kontakt gällande fakturering hila(at)stm.fi.