Hoppa till innehåll

Behandlingsavgift för prisanmälan

Behandlingsavgiften för prisanmälan är 25 euro per pris som anmälts. Avgiften gäller prisanmälningar av läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet. Avgiften fastställs och faktureras efter att referensprisperioden har behandlats.

Läkemedelsprisnämnden fastställer beloppet av och grunden för den behandlingsavgift som tas ut. Faktureringen sköts av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och social- och hälsovårdsministeriet är fakturerare.

Fakturerarens uppgifter:
Social- och hälsovårdsministeriet
FO-nummer: 0244685-8
Telefon: 0295 16001 (Statsrådets växel)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Kontakt: hila.stm(at)gov.fi

Behandlingsavgiften faktureras som nätfaktura eller, om en nätfaktureringsadress saknas, per post. Det är inte möjligt att fakturera per e-post. Betalningsvillkoret är 21 dagar och utanför Finland 30 dagar från fakturadatum.

De sökande ska uppge exakt faktureringsadress, kontaktperson och dennes uppgifter på följande sätt:

  • företagets namn (obligatoriskt)
  • faktureringens postadress (obligatoriskt)
  • kontaktpersonens namn, telefon och e-postadress (obligatoriskt)
  • momsnummer
  • EDI/nätfaktureringsadress
  • förmedlarens beteckning.

Bestämmelser om behandlingsavgiften finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer.

Kontakt gällande fakturering hila.stm(at)gov.fi.