Hoppa till innehåll

Läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet

Läkemedelsprisnämnden publicerar en förteckning över läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet senast 30 dagar innan referensprisperioden börjar. Nämnden publicerar dessutom en Excel-tabell med de läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet inom både referensprissystemet och utbytet av läkemedel.

Prisanmälningar för läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet ska göras senast 21 dagar innan referensprisperioden börjar. Om innehavaren av försäljningstillstånd inte lämnar någon anmälan inom den föreskrivna tiden, upphör läkemedelspreparatet att vara ersättningsgillt när referensprisperioden börjar.