Läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet 2024

Preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet

Preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet enligt referensprissystemet och systemet med utbyte av läkemedel