Hoppa till innehåll

Prisanmälningar

Inom referensprissystemet ska innehavarna av försäljningstillstånd göra prisanmälningar fyra gånger om året senast 21 dagar innan referensprisperioden börjar. Om innehavaren av försäljningstillstånd inte lämnar någon anmälan inom den föreskrivna tiden, upphör läkemedelspreparatet att vara ersättningsgillt när referensprisperioden börjar.

Prisanmälan görs till Folkpensionsanstalten (FPA). I prisanmälan anger företaget de partipriser som gäller för företagets preparat i början av referensprisperioden samt uppgifter angående om preparaten är allmänt tillgängliga vid tidpunkten för prisanmälan och under den kommande referensprisperioden. I samband med prisanmälan är det också möjligt att anmäla att ett preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet för referensprissystemet stryks ur ersättningssystemet.

Prisanmälan görs

  • med ett webbformulär i FPA:s e-tjänst för ärendehantering
  • i dokumentform (företaget ska kontakta FPA för att avtala om saken) eller
  • i undantagsfall på pappersblankett (t.ex. om företaget inte har FO-nummer).

FPA förmedlar prisanmälningarna till läkemedelsprisnämnden och de instanser som uppdaterar prisuppgifterna.  FPA:s elektroniska prisanmälningstjänst öppnas senast 30 dagar innan referensprisperioden börjar. Användarna loggar in i FPA:s e-tjänst med Katso-koder. Katso-koderna kan beställas från skatteförvaltningen. Kontakta FPA eller gör prisanmälan på pappersblankett, om ett läkemedelspreparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet inte syns i FPA:s e-tjänst för ärendehantering.