Beslut om referensprisgrupper och referenspriser 2018

Referensprisperiod 1/2018
(1.1.-31.3.2018)

Referensprisperiod 2/2018
(1.4.-30.6.2018)

Referensprisperiod 3/2018
(1.7.-30.9.2018)

Referensprisperiod 4/2018
(1.10.-31.12.2018)