Hoppa till innehåll

Beslut om referensprisgrupper och referenspriser 2022

Referensprisperiod 1/2022 (1.1.-31.3.2022)

Beslutet om referensprisperioden 1/2022 med bilagor finns framlagda nedan samt hos läkemedelsprisnämnden 30 dygn efter att detta meddelande publicerats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av detta meddelande. Detta meddelande har publicerats den 22 december 2021.

Beslut (pdf)
Bilaga: Förteckning (pdf)
Bilaga: Förteckning (xlsx)

Referensprisperiod 2/2022 (1.4.-30.6.2022)

Beslut (pdf)
Bilaga: Förteckning (pdf)
Bilaga: Förteckning (xlsx)