Sänkning av det högsta partipriset

Förteckningar 2024 2023 2022 2021  2020  2019  2018

Läkemedelsprisnämndens uppgift är att justera de högsta partipriserna för originalpreparat och parallellimporterat preparat i referensprissystemet. De högsta partipriserna för de preparat som upptagits i nya referensprisgrupper justeras vid varje referensprisperiod.

Vid ingången av den fjärde referensprisperioden efter det att referensprisgruppen har upprättats sänker läkemedelsprisnämnden de fastställda högsta partipriserna för läkemedelspreparaten i referensprisgruppen. Läkemedelsprisnämnden fattar besluten på eget initiativ. Innan ärendet avgörs kommer läkemedelsprisnämnden att höra innehavaren av försäljningstillståndet.

Sänkningen av de högsta partipriserna gäller läkemedelspreparat vars högsta partipris är högre än det högsta fastställda högsta partipriset för ett synonympreparat i referensprisgruppen. Det högsta partipriset för dessa preparat fastställs så att det motsvarar det högsta fastställda högsta partipriset för ett synonympreparat i referensprisgruppen.

Vid varje referensprisperiod utger läkemedelsprisnämnden en förteckning över referensprisgrupper som omfattas av sänkning av det högsta partipriset.

Förteckningar

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018