Hoppa till innehåll

Tidtabell för prisanmälningar 2021

Referensprisperiod 1.4.-30.6.2021

 • 12.2.2021    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 19.2.2021    Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 1.3.2021      Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 10.3.2021    Prisanmälan
 • 24.3.2021   Beslut om referenspriser

Referensprisperiod 1.7.-30.9.2021

 • 14.5.2021    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 21.5.2021   Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 31.5.2021   Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 9.6.2021     Prisanmälan
 • 23.6.2021   Beslut om referenspriser

Referensprisperiod 1.10.-31.12.2021

 • 16.8.2021    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 23.8.2021   Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 31.8.2021    Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 9.9.2021     Prisanmälan
 • 23.9.2021   Beslut om referenspriser

Referensprisperiod 1.1.-31.3.2022

 • 16.11.2021    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 23.11.2021   Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 1.12.2021      Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 10.12.2021   Prisanmälan
 • 23.12.2021   Beslut om referenspriser

OBS! I listan anges sista möjliga datum enligt lagen.