Hoppa till innehåll

Tidtabell för prisanmälningar 2020

Referensprisperiod 1.4.-30.6.2020

 • 14.2.2020    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 21.2.2020    Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 28.2.2020   Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 10.3.2020    Prisanmälan
 • 24.3.2020   Beslut om referenspriser

Referensprisperiod 1.7.-30.9.2020

 • 15.5.2020    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 22.5.2020   Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 29.5.2020   Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 9.6.2020     Prisanmälan
 • 23.6.2020   Beslut om referenspriser

Referensprisperiod 1.10.-31.12.2020

 • 14.8.2020    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 21.8.2020    Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 31.8.2020    Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 9.9.2020     Prisanmälan
 • 23.9.2020   Beslut om referenspriser

Referensprisperiod 1.1.-31.3.2021

 • 16.11.2020    Fimeas företeckning över utbytbara läkemedelspreparat
 • 23.11.2020   Anmälan till Fimea om att preparatet börjar saluföras
 • 1.12.2020      Läkemedelsprisnämndens förteckning över preparat som omfattas av prisanmälningsförfarandet
 • 10.12.2020   Prisanmälan
 • 23.12.2020   Beslut om referenspriser

OBS! I listan anges sista möjliga datum enligt lagen.