Hoppa till innehåll

Uppdatering av kontaktuppgifter och uppgifter om preparat

Innehavarna av försäljningstillstånd ska utan dröjsmål underrätta läkemedelsprisnämnden om ändringar i kontaktuppgifterna och uppgifterna som gäller ett preparat. En anmälan ska göras när följande uppgifter ändras:

  • kontaktperson
  • kontaktuppgifter (postadress, e-post, telefonnummer, faxnummer)
  • faktureringsuppgifter
  • FO-nummer
  • innehavare av försäljningstillstånd
  • nordiskt varunummer Vnr
  • preparatets namn
  • preparatsammandrag
  • försäljningstillståndets giltighet.

Anmälan om ändring av Vnr-numret, försäljningstillståndets nummer eller handelsnamnet görs på läkemedelsprisnämndens anmälningsblankett.

Blankett (pdf)