Siirry sisältöön

Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö
Toiminnot
Saavutettavuusseloste
Käyttöehdot
Lisätietoja

Palvelun sisältö

Lääkkeiden hintalautakunnan verkkopalvelun osoite on hila.fi. Sivustosta vastaa ja sitä ylläpitää lääkkeiden hintalautakunta. Verkkopalvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on lääkkeiden hintalautakunnan uusimmat tiedotteet, oikopolut ja hakutoiminnot.

Toiminta ja organisaatio -osiossa kerrotaan lääkkeiden hintalautakunnan toiminnasta, tehtävistä ja organisaatiosta. Osioon on koottu lääkkeiden hintalautakuntaa koskeva lainsäädäntö, tilastot, kokousaikataulut ja usein kysytyt kysymykset.

Tiedotteet-osioon on koottu lääkkeiden hintalautakunnan tiedotteet.

Luettelot-osioon on koottu listaukset korvattavista myyntiluvallisista lääkevalmisteista, saapuneista hakemuksista, kokouspäätöksistä, korvausjärjestelmään hyväksytyistä valmisteista, korvausjärjestelmästä irtisanotuista valmisteista ja ehdollisen korvattavuuden piiriin kuluvista valmisteista.

Hakeminen ja ilmoitukset -osiossa kerrotaan korvattavuuden hakemisesta ja korvattaviin valmisteisiin liittyvistä ilmoituksista. Osiosta löytyvät hakemuksiin, ilmoituksiin, käsittelymaksuihin ja asiointipalvelun käyttöön liittyvät ohjeet. Osiossa on myös tietoa potilasjärjestöjen kuulemisesta.

Viitehintajärjestelmä-osiossa kerrotaan viitehintajärjestelmästä. Osiosta löytyvät päätökset viitehintaryhmistä ja viitehinnoista, luettelot hintailmoitusmenettelyyn kuuluvista lääkevalmisteista, hintailmoitusten aikataulu, tietoa hintailmoituksista ja niiden käsittelymaksusta. Osiossa kerrotaan enimmäistukkuhinnan alentamisesta, rajoitetun korvattavuuden uudelleen arvioinnista, poikkeavista viitehintaryhmistä, viitehintaryhmän lakkaamisesta ja siirtymäkauden valmisteista.

Yhteystiedot-osiosta löytyy lääkkeiden hintalautakunnan ja sen sihteeristön yhteystiedot.

Jokaiselta sivulta on pääsy hakuun ja niiltä löytyy lääkkeiden hintalautakunnan yhteystiedot.

Alkuun

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on sivujen ylä- ja alatunnisteessa ”Hae Sivustolta”. Lisäksi verkkopalvelun etusivulla on haku liitetiedostojen sisältöön. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön tai liitetiedostojen sisältöön. Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti boolean-operaattori ’JA’. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi https://get.adobe.com/fi/reader/.

Alkuun

Saavutettavuusseloste

Hila.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tutustu sivuston saavutettavuuteen lukemalla saavutettavuusseloste.

Alkuun

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on lääkkeiden hintalautakunnalla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen lääkkeiden hintalautakunnan kanssa.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Lääkkeiden hintalautakunta on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuoja lääkkeiden hintalautakunnassa

Evästeet

Sivustoilla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeillä hallitaan verkkoselaimen vierailutietoja sivustolla, eikä niillä kerätä tai tallenneta henkilö- tai käyttäjätietoa.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa lääkkeiden hintalautakunta.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Lääkkeiden hintalautakunta ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Lääkkeiden hintalautakunta ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Lääkkeiden hintalautakunta ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että lääkkeiden hintalautakunta olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Lääkkeiden hintalautakunnalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Lääkkeiden hintalautakunta ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Lääkkeiden hintalautakunta voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Lääkkeiden hintalautakunta ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnä lääkkeiden hintalautakunnalle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Lääkkeiden hintalautakunta ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää lääkkeiden hintalautakuntaa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Lääkkeiden hintalautakunta pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Lääkkeiden hintalautakunnalla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Alkuun

Lisätietoja

Johtaja Reima Palonen, puh. 0295 163 090
Sähköposti: hila.stm(at)gov.fi

 

Tietosuojaseloste Saavutettavuusseloste