Siirry sisältöön

Tehtävät

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Hintalautakunnan päätöksenteko perustuu sairausvakuutuslakiin.

Hintalautakunta päättää lääkekorvausjärjestelmään kuuluvista lääkevalmisteista, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, sekä niiden tukkuhinnoista ja korvausluokista. Päätökset perustuvat hintalautakunnalle toimitettuihin hakemuksiin. Lisäksi hintalautakunta vastaa lääkkeiden viitehintajärjestelmään liittyvästä päätöksenteosta. Hintalautakunta vahvistaa viitehintaryhmät, viitehinnat ja viitehintaryhmiin kuuluvat valmisteet.

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta päättää lääkkeiden korvattavuudesta ja tukkuhinnasta. Päätökset tehdään esittelystä. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lääkkeiden hintalautakunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista vähintään yhden jäsenen on edustettava lääketieteellistä, yhden farmaseuttista, yhden oikeustieteellistä ja yhden taloudellista asiantuntemusta.

Lautakunnassa on kaksi jäsentä sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksi valtiovarainministeriöstä, kaksi Kansaneläkelaitoksesta, yksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Lautakunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin.

Nykyisen lautakunnan toimikausi on 1.1.2022 – 31.12.2024.

Asiantuntijaryhmä

Lääkkeiden hintalautakunnan yhteydessä toimii asiantuntijaryhmä, jossa on enintään seitsemän jäsentä. Ryhmässä on edustettuna lääketieteen, farmakologian ja sairausvakuutuksen asiantuntemus.

Asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja. Asiantuntijaryhmä ei tee päätöksiä. Lääkkeiden hintalautakunta voi pyytää ennen päätöksentekoa asiantuntijaryhmältä lausunnon esimerkiksi silloin kun lääkeyritys hakee peruskorvattavuutta tai erityiskorvattavuutta uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle valmisteelle tai lääkkeen korvattavuuden laajentamista uuteen käyttöaiheeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa asiantuntijaryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen asiantuntijaryhmän toimikausi on 1.1.2022 – 31.12.2024.

Sihteeristö

Lääkkeiden hintalautakunnan sihteeristö vastaa hintalautakunnan käsiteltäväksi toimitettujen hakemusten valmistelusta päätöksentekoa varten. Sihteeristössä työskentelee johtajan lisäksi, ylilääkäri, lakimies, terveystaloustieteen erityisasiantuntija, johtava proviisori, yliproviisoreita, ylifarmaseutteja ja sihteereitä.

Proviisorit ja farmaseutit toimivat esittelijöinä hintalautakunnan ja lääkäri asiantuntijaryhmän kokouksissa.