Siirry sisältöön

Tilastot 2010

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 3810 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2010 (kuva 1). Hakemusten määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa, 95 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hyväksyttyjen hakemusten osuus kasvoi hieman edellisvuodesta. Vuonna 2010 hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli vajaa 4 % ja peruttujen hakemusten osuus lähes 2 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat pakkauskoko- ja vahvuuskohtaisia.

Kuva 1 (pdf, 43 kt)
Kuva 2 (pdf, 12 kt)

Hakemustyypit

Käsitellyistä hakemuksista 40 % eli 1510 koski erityiskorvattavuutta ja hintaa ja 2300 peruskorvattavuutta ja hintaa (taulukko 1). Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Peruskorvattavuutta ja hintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 1464, joista 1414 hyväksyttiin, 19 hylättiin ja 31 peruttiin. Erityiskorvattavuutta ja tukkuhintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 992. Näistä hakemuksista 960 hyväksyttiin, 5 hylättiin ja 27 peruttiin.

Taulukko 1 (pdf, 7 kt)

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta, uutta lääkeaineyhdistelmää tai uutta lääkemuotoa koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 164. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 94 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 70. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 69 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 51. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2 (pdf, 8 kt)

Käsittelyajat

Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2010 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli 13:sta 177 päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 64:stä 174 päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 117 päivää ja hylätyllä hakemuksella 112 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 132 päivää ja hylätyllä hakemuksella 154 päivää.

Taulukko 3 (pdf, 9 kt)

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.