Siirry sisältöön

Tilastot 2011

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 2385 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2011 (kuva 1). Hakemusten määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa, 94,5 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 4,5 % ja peruttujen hakemusten osuus 1 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat pakkauskoko- ja vahvuuskohtaisia.

Kuva 1 (pdf, 44 kt)
Kuva 2 (pdf, 12 kt)

Hakemustyypit

Käsitellyistä hakemuksista 41 % eli 987 koski erityiskorvattavuutta ja hintaa ja 1398 peruskorvattavuutta ja hintaa (taulukko 1). Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Perus-korvattavuutta ja hintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 602, joista 564 hyväksyttiin, 29 hylättiin ja 9 peruttiin. Erityiskorvattavuutta ja tukkuhintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 431. Näistä hakemuksista 408 hyväksyttiin, 14 hylättiin ja 9 peruttiin.

Taulukko 1 (pdf, 16 kt)

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta, uutta lääkeaineyhdistelmää tai uutta lääkemuotoa koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 88. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 49 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 39. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 37 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 33. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2 (pdf, 12 kt)

Käsittelyajat

Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2011 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittely-aikojen mediaani vaihteli 13:sta 165:een päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 93:sta 172:een päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 165 päivää ja hylätyllä hakemuksella 172 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 125 päivää ja hylätyllä hakemuksella 110 päivää.

Taulukko 3 (pdf, 14 kt)

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.