Siirry sisältöön

Tilastot 2012

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 3015 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2012 (kuva 1). Hakemusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Suurin osa, 92,1 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 7,8 % ja peruttujen hakemusten osuus 0,1 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat pakkauskoko- ja vahvuuskohtaisia.

Kuva 1 (pdf, 47 kt)
Kuva 2 (pdf, 13 kt)

Hakemustyypit

Käsitellyistä hakemuksista 36 % eli 1092 koski erityiskorvattavuutta ja hintaa ja 1923 peruskorvattavuutta ja hintaa (taulukko 1). Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Peruskorvattavuutta ja hintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 738, joista 675 hyväksyttiin ja 63 hylättiin. Erityiskorvattavuutta ja tukkuhintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 497. Näistä hakemuksista 439 hyväksyttiin ja 58 hylättiin.

Taulukko 1 (pdf, 11 kt)

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta, uutta lääkeaineyhdistelmää tai uutta lääkemuotoa koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 180. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 104 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 76. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 71 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 69. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2 (pdf, 11 kt)

Käsittelyajat

Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2012 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli 14:sta 139:ään päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 17:sta 167:ään päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 139 päivää ja hylätyllä hakemuksella 78 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 113 päivää ja hylätyllä hakemuksella 155 päivää.

Taulukko 3 (pdf, 12 kt)

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.