Siirry sisältöön

Tilastot 2013

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 2217 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2013 (kuva 1). Hakemusten määrä pieneni edellisvuodesta. Suurin osa, 94,9 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 5,1 % ja peruttujen hakemusten osuus alle 0,1 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat pakkauskoko- ja vahvuuskohtaisia.

Kuva 1 (pdf, 16 kt)
Kuva 2 (pdf, 12 kt)

Hakemustyypit

Käsitellyistä hakemuksista 39 % eli 855 koski erityiskorvattavuutta ja hintaa ja 1362 peruskorvattavuutta ja hintaa (taulukko 1). Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Peruskorvattavuutta ja hintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 670, joista 663 hyväksyttiin ja 7 hylättiin. Erityiskorvattavuutta ja tukkuhintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 562. Näistä hakemuksista 558 hyväksyttiin ja 4 hylättiin.

Taulukko 1 (pdf, 14 kt)

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta, uutta lääkeaineyhdistelmää tai uutta lääkemuotoa koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 102. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 67 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 35. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 49 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 31. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2 (pdf, 11 kt)

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2013 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 13:sta 153:een päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 14:sta 167:ään päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 142 päivää ja hylätyllä hakemuksella 128 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 127 päivää ja hylätyllä hakemuksella 153 päivää. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 137 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 80 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 30 päivää.

Taulukko 3 (pdf, 14 kt)

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.