Siirry sisältöön

Tilastot 2014

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 1975 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2014 (kuva 1). Hakemusten määrä pieneni edellisvuodesta. Suurin osa, 92 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 5,7 % ja peruttujen hakemusten osuus 2,3 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat pakkauskoko- ja vahvuuskohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Käsitellyistä hakemuksista 37 % eli 738 koski erityiskorvattavuutta ja hintaa ja 1237 peruskorvattavuutta ja hintaa (taulukko 1). Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Peruskorvattavuutta ja hintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 499, joista 478 hyväksyttiin, 17 hylättiin ja 4 peruttiin. Erityiskorvattavuutta ja tukkuhintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 339. Näistä hakemuksista 328 hyväksyttiin, 7 hylättiin ja 4 peruttiin.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta, uutta lääkeaineyhdistelmää tai uutta lääkemuotoa koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 138. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 89 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 49. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 65 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 42. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2014 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 15:sta 142:een päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 49:stä 172:een päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 142 päivää ja hylätyllä hakemuksella 125 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 120 päivää ja hylätyllä hakemuksella 154 päivää. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 83 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 126 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 48 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.