Siirry sisältöön

Tilastot 2015

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 3327 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2015 (kuva 1). Hakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Suurin osa, 94,5 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 3,5 % ja peruttujen hakemusten osuus 2,0 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat pakkauskoko- ja vahvuuskohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Käsitellyistä hakemuksista 42 % eli 1401 koski erityiskorvattavuutta ja hintaa ja 1926 peruskorvattavuutta ja hintaa (taulukko 1). Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Peruskorvattavuutta ja hintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 1221, joista 1178 hyväksyttiin, 24 hylättiin ja 19 peruttiin. Erityiskorvattavuutta ja tukkuhintaa koskevia uusintahakemuksia oli yhteensä 919. Näistä hakemuksista 892 hyväksyttiin, 16 hylättiin ja 11 peruttiin.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta, uutta lääkeaineyhdistelmää tai uutta lääkemuotoa koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 148. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 76 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 72. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 58 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 58. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2015 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 21:stä 159:ään päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 127:stä 176:een päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 159 päivää ja hylätyllä hakemuksella 163 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 132 päivää ja hylätyllä hakemuksella 171 päivää. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 90 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 118 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 35 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.