Siirry sisältöön

Tilastot 2016

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 607 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2016 (kuva 1). Hakemusten määrä pieneni edellisvuodesta. Suurin osa, 89 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 8,9 % ja peruttujen hakemusten osuus 2,1 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat valmistekohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Uusintahakemuksia käsiteltiin yhteensä 168, joista 165 hyväksyttiin ja 3 hylättiin. Hakemusmäärät hakemustyypeittäin on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta ja muuta uutta valmistetta koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 75. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 43 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 32. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 19 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 21. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2016 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 23:sta 134:ään päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 129:stä 179:ään päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 133 päivää ja hylätyllä hakemuksella 157 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 125 päivää ja hylätyllä hakemuksella 157 päivää. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 96 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 63 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 51 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.