Siirry sisältöön

Tilastot 2017

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 847 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2017 (kuva 1). Hakemusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Suurin osa, 91,5 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 6,1 % ja peruttujen hakemusten osuus 2,4 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat valmistekohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Uusintahakemuksia käsiteltiin yhteensä 255, joista 247 hyväksyttiin ja 5 hylättiin. Hakemusmäärät hakemustyypeittäin on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta ja muuta uutta valmistetta koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 53. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 38 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 15. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 21 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 14. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2017 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 24:stä 149:ään päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 126:sta 164:ään päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 129 päivää ja hylätyllä hakemuksella 135 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 143 päivää ja hylätyllä hakemuksella 126 päivää. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 132 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 152 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 70 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmän rinnakkaisvalmisteen perusteella muodostettuun viitehintaryhmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.