Siirry sisältöön

Tilastot 2018

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 756 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2018 (kuva 1). Hakemusten määrä pieneni edellisvuodesta. Suurin osa, 94,0 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 5,6 % ja peruttujen hakemusten osuus 0,4 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat valmistekohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Uusintahakemuksia käsiteltiin yhteensä 294, joista 285 hyväksyttiin, 8 hylättiin ja 1 peruttiin. Hakemusmäärät hakemustyypeittäin on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta ja muuta uutta valmistetta koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 55. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 43 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 12. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 36 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 12. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2018 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 15:sta 133:een päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 77:stä 135:een päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 81 päivää ja hylätyllä hakemuksella 135 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 106 päivää. Hylättyjä, uutta lääkeainetta koskevia erityiskorvattavuushakemuksia ei ollut. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 45 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 29 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 24 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmän rinnakkaisvalmisteen perusteella muodostettuun viitehintaryhmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.