Siirry sisältöön

Tilastot 2020

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 883 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2020 (kuva 1). Hakemusten määrä oli sama kuin edellisenä vuonna. Suurin osa, 93,4 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 3,4 % ja peruttujen hakemusten osuus 3,2 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat valmistekohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Uusintahakemuksia käsiteltiin yhteensä 436, joista 418 hyväksyttiin, 8 hylättiin ja 10 peruttiin. Hakemusmäärät hakemustyypeittäin on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta ja muuta uutta valmistetta koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 56. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 31 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 25. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 20 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 23. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2  päivitetty

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2020 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 8:sta 143:een päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 122:sta 167:ään päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 119 päivää ja hylätyllä hakemuksella 153 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 85 päivää ja hylätyn hakemuksen 167 päivää. Ehdolliseen korvattavuuteen johtaneita hakemuksia ei ole sisällytetty käsittelyaikojen laskentaan. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 95 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 69 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 25 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmän rinnakkaisvalmisteen perusteella muodostettuun viitehintaryhmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.