Siirry sisältöön

Tilastot 2021

Käsitellyt hinta- ja korvattavuushakemukset

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli 823 hinta- ja korvattavuushakemusta vuonna 2021 (kuva 1). Hakemusten määrä laski edellisvuodesta. Suurin osa, 89 %, hakemuksista hyväksyttiin (kuva 2). Hylättyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista oli 4 % ja peruttujen hakemusten osuus 7 %. Lääkkeiden hintalautakunnan käsittelemät hakemukset ovat valmistekohtaisia.

Kuva 1
Kuva 2

Hakemustyypit

Yleisin hakemustyyppi oli määräaikaisen korvattavuuden ja tukkuhinnan uusintahakemus. Uusintahakemuksia käsiteltiin yhteensä 372, joista 351 hyväksyttiin, 3 hylättiin ja 18 peruttiin. Hakemusmäärät hakemustyypeittäin on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1

Uudet peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut lääkeaineet

Uutta lääkeainetta ja muuta uutta valmistetta koskevia hinta- ja korvattavuushakemuksia käsiteltiin yhteensä 49. Näistä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksia oli 36 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksia 13. Peruskorvattavuus- ja hintahakemuksista hyväksyttiin 20 ja erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksista 11. Peruskorvattaviksi ja erityiskorvattaviksi haetut uudet lääkeaineet on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2

Käsittelyajat

Myyntiluvallisia lääkevalmisteita koskevien hakemusten keskimääräiset käsittelyajat vuonna 2021 on esitetty hakemustyypeittäin taulukossa 3. Hyväksyttyjen hakemusten käsittelyaikojen mediaani vaihteli myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla 13:sta 151:een päivään ja hylätyillä hakemuksilla vastaavasti 78:sta 176:ään päivään hakemustyypistä riippuen. Uutta lääkeainetta koskevan hakemuksen käsittelyajan mediaani oli hyväksytyllä peruskorvattavuus- ja hintahakemuksella 151 päivää ja hylätyllä hakemuksella 158 päivää. Hyväksytyn erityiskorvattavuus- ja hintahakemuksen käsittelyajan mediaani oli vastaavasti 88 päivää ja hylätyn hakemuksen 176 päivää. Ehdolliseen korvattavuuteen johtaneita hakemuksia ei ole sisällytetty käsittelyaikojen laskentaan. Perusvoiteilla käsittelyajan mediaani oli 78 päivää, kliinisillä ravintovalmisteilla 90 päivää ja erityisluvallisilla lääkevalmisteilla 24 päivää.

Taulukko 3

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee antaa päätös korvattavuutta ja hintaa koskevasta hakemuksesta 180 päivässä ja hinnankorotushakemuksesta 90 päivässä. Lääkkeiden hintalautakunnan päätös uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävän valmisteen korvattavuudesta ja kohtuullisesta tukkuhinnasta on voimassa enintään kolme vuotta ja muita valmisteita koskeva päätös enintään viisi vuotta. Viitehintajärjestelmän rinnakkaisvalmisteen perusteella muodostettuun viitehintaryhmään kuuluvien lääkevalmisteiden korvattavuus- ja enimmäistukkuhintapäätökset ovat voimassa toistaiseksi.